درباره مدرسه نشا

چرا مدرسه نشا؟

از لحظه ای که فرزندی به دنیا می آوریم و اسم پدر یا مادر بر روی ما گذاشته می شود با این فکر روبرو می شویم که چگونه او را تربیت کنیم و آموزش دهیم که زندگی خوبی را در آینده داشته باشد. برای داشتن فرزند توانمند قدم اول تعیین ویژگی فرد توانمند و قدم دوم تعیین راه است. مدرسه نشا با تجربه شش ساله خود در پرورش مهارت سواد مالی، تفکر اقتصادی و تفکر سیستمی قصد دارد در طراحی این مسیرو پیمودن این راه به والدین و افرادی که نگران آینده کودکان هستند کمک کند. والدین بچه هایی که دوره‌های مدرسه نشا حضور داشته‌اند می‌گویند فرزندانشان نگاه متفاوتی به دنیای اطراف خود پیدا کرده‌اند، مسائل را بهتر تجزیه و تحلیل می‌کنند، به نحوه خرج کردن پول خود توجه دارند و به دنبال پس انداز کردن و کاهش هزینه‎های خود هستند. برنامه ریزی و هدف گذاری دارند و در تصمیم گیریها آگاهانه تر رفتار می کنند و به کار تیمی اهمیت می دهند و… تمام این موارد به والدین کمک کرده است که مقداری از دل نگرانی آنها برای آینده کودکان کم شود.

بیانیه چشم انداز

مدرسه یادگیرنده نشا( نوآوری و شکوفایی اندیشه) با استفاده از کیفیت عالی آموزشی خـود و توجه ویژه بـه جزییات بـرگـزاری و ارائـه آمـوزش‌هـا، سعی بر پیشرو بودن در امر آموزش مهارتهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دارد و همواره برای دستیابی به هدف توسعه و ارتقاء آموزش‌هـا و ارائـه یادگیری کاربردی در راستای کمک بـه آینده‌سـازان ایران بـرای خـلق آینده‌ای مـوفـق و بـا کیفیت در تـلاش اسـت. از مـهمترین اهـداف این مـوسـسه بهـبود اسـتانـداردهـای زنـدگی، سـاخـت تجـربـه لـذت بـخش پیشرفـت و ایجاد روحیه کسب و کار در نـوجـوانـان و کمک بـه خودشناسی بهتر آنان میباشد.

بیانیه ماموریت

ماموریت مدرسه یادگیرنده نشا(نوآوری و شکوفایی اندیشه) کمک به افراد دغدغه مندی است  که به دنبال آینده‌ای روشـنتـر و زندگی بالنده‌تر می‌باشند . هدف غایی این مدرسه فراهم کردن بستر خودشکوفایی و خودآگاهی برای آنها است.  برای دستیابی به این مهم، این مـوسـسه در تـلاش اسـت بـه عنـوان بـرتـرین و بـزرگتـرین موسسه آموزشی که به دنبال ایجاد تغییر مثبت در زندگی و آینده کودکان و نوجوانان این سرزمین می‌باشد، شناخته شود و جایگاه خـود را همواره با پیشرو بودن و نوآوری تثبیت نماید.

دلیل بوجود آمدن مدرسه نشا چیست؟

یکی از مشکلاتی که اکثر ما در سنین جوانی با آن مواجه هستیم این است که مهارتهای اجتماعی را نمی دانیم.انسان موجودی است اجتماعی ولی کدام یک از آموزشهایی که در مدرسه به ما داده شده است ما را در پرورش این خصیصه انسانی یاری می کند؟ آیا آموزشهای مدرسه به زندگی بهتر ما کمکی کرده‌اند؟ آیا آموزشهایی که به بچه‌های ما داده می‌شود آنها را برای دنیایی که در پیش رو داریم آماده  می کند؟ متاسفانه آموزشهایی که در مدارس ارائه می‌شوند بر اساس نیاز نسل قبل برنامه ریزی شده است نه نیاز آینده.

در مدرسه نشا قرار است بچه‌ها را برای زندگی دردنیایی که مدام در حال تغییر است آماده کنیم. 

اگر به  اطراف خود نگاه کنیم می‌بینیم کم نیستند بچه‌هایی که وارد مدرسه می‌شوند و پروسه آموزش را طی می کنند و براساس سلایق، دیکته والدین و جامعه وارد دانشگاه می‌شوند و بعد از فارغ التحصیلی نمی‌دانند چه می‌خواهند تصور می‌کنند که باید برای موفقیت مدارک بیشتر گرفت به همین علت شروع می‌کنند به ادامه تحصیل و تا دکترا پیش می‌روند و بعد از مدرک دکترا تازه  وارد بازار کار می‌شوند و اول ماجراست. 

 این مساله در حال حاضر در میان بسیاری از جوانان ما دیده می‌شود. اگر به مساله ریشه‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که بچه‌های ما با توانمندی خود آشنا نیستند. با وجود منابع زیادی که در کشور وجود دارد تعداد کمی از جوانان ما می‌توانند از آنها بهره برداری کنند. بسیاری از بچه‌های ما فرصتها را نمی‌بینند و نمی‌توانند خلاقانه نگاه کنند. من بواسطه تدریسهای متعددی که در مقاطع مختلف در این چند سال داشته‌ام می‌بینم که نگاه یک بچه دبستانی با یک بچه کلاس دهم و یازدهمی بسیار متفاوت است.

در سنین دبستان بچه‌ها خلاق و آماده آموزش و یادگیری هستند ولی وقتی به سن دبیرستان می‌رسند تنها منتظر هستند به آنها آموزشی در جهت موفقیت در کنکور داده شود.  در کلاسهای تفکر سیستمی وقتی از آنها علت این امر را می‌پرسیدم اکثرا به خوشحال کردن پدرو مادر و حرف جامعه و اینکه بتوانند درآمدی داشته باشند اشاره می کردند. 

 اکثر بچه‌ها در سنین دبیرستان می‌گویند چرا به ما آموزش‌هایی داده نمی‌شود که به زندگی بهتر ما کمک کند آنها از اینکه برای دنیای واقعی آماده نشده‌اند ناراحت هستند.

مدرسه نشا برای این بوجود آمده است که بتواند به افراد، خانواده و بچه‌هایی کمک کند که می‌خواهند زندگی با کیفیت تری را تجربه کنند و به دنبال آن جامعه بهتری را بسازند.

ما در این مدرسه نه تنها می‌خواهیم به آموزش سواد مالی و تفکر اقتصادی بپردازیم بلکه می‌خواهیم دیدگاه جامع‌تری داشته باشیم و ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به این تفکر را نیز مورد توجه قرار دهیم. در اینجا هدف دادن اطلاعات نیست هدف کاربردی کردن اطلاعات در زندگی است.