مدرسه نشا چیست؟

مدرسه نوآوری و شکوفایی آموزش نشا تلاش می کند با توجه به کیفیت ارائه آموزش های کاربردی، توانمندی کودکان و نوجوانان را برای مواجهه به چالش های پیش رو تقویت نماید.

اطلاعات تماس

شماره تلفن: ۰۹۰۳۱۲۰۲۵۳۱

آدرس ایمیل: support@neshaschool.com

شبکه های اجتماعی