دوره ویژه مدارس

تغییر با آموزش آغاز می‌گردد، بیاییم با برگزاری آموزشهای کاربردی و استاندارد روز دنیا در مدارس خود سرمنشا تغییر باشیم.

بچه‌های ما لیاقت داشتن فردایی بهتر را دارند.  بیایید آنها را در این مسیر همراهی کنیم و برایشان بستر مناسب را فراهم کنیم.

مدرسه نشا از سال ۹۳ فعالیت خود را در زمینه آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان آغاز کرده است. در طی این چند سال همکاریهایی با مدارس مختلف، سازمان بورس اوراق بهادار، کانون جوانه های بانک ملی، موسسه مالی اعتباری نور، پژوهشگاه علوم انسانی، گروه تفکرسیستمی آسمان دانشگاه صنعتی شریف و اتاق تعاون اراک داشته است. اکنون براساس دانش و تجربه کسب شده در این چند سال و استانداردهای روز دنیا  کتابهایی را تدوین کرده است. این کتابها جهت اجرا در مدارسی است که تمایل دارند سواد مالی را پیاده سازی کنند.

کتابها برای چهار گروه سنی آماده شده اند و هر گروه شامل سه کتاب راهنمای ویژه والدین، کتاب کار دانش آموز و کتاب معلم می‌باشد.

دوره ویژه پیش تا دوم دبستان

دراین دوره کودکان در قالب بازی مهارت‌های پایه‌ی خود و نگرش‌هایی مانند مالکیت ، احترام به محیط زیست، آشنایی با منابع، کمیابی، … را تقویت می‌کنند. آن‌ها در این دوره علاوه بر شناخت توانایی‌های خود، بصورت کارگروهی به فعالیت می پردازند. 

دوره ویژه سوم تا پنجم دبستان

در این دوره‌ کودکان در یک فرآیند پروژه محور و با بازی و داستان با مسائل اقتصادی روبرو می‌شوند و در کار تیمی برای این مسائل راه حل می‌یابند. در این مسیر علاوه بر تقویت مهارت حل مسئله‌ی خلاقانه، تجربه‌ی کار گروهی را پیدا می کنند، برای خود قانون وضع می کنند، به ارائه توانمندیهای خود می پردازند و به دید بهتری از محیط و دنیای اطراف خود می رسند. 

بچه ها در حین اجرای پروژه جلساتی را به داستان نویسی، بحث و گفتگو می پردازند و در حین این فرآیند یاد می گیرند با تفکر نقادانه و تفکر سیستمی به مسائل نگاه کنند.

دوره ویژه ششم تا هشتم متوسطه

در این دوره دانش آموزان در فرایندی پروژه محور و از طریق فعالیت‌های گروهی آموزش می‌بینند، در این پروسه هدف گذاری، بودجه ریزی، تصمیم گیری و … را یاد می‌گیرند. 

در این آموزشها بچه‌ها به اثرات کارهای خود واقف می‌شوند و می‌توانند مزایا و معایب انتخابهای خود را دریابند و تحلیلی از وضعیت اقتصادی ارائه دهند.

دوره ویژه نهم تا دوازدهم متوسطه

در این دوره دانش آموزان در فعالیتهای گروهی و بازی به یادگیری مفاهیم اقتصادی می‌پردازند آنها در این مرحله با مفاهیم تکمیلی درآمد زایی، ارزش زمانی پول، بهره و نحوه محاسبه آنها، انواع سرمایه گذاری، بورس و … آشنا می‌شوند.

آنها در این فرآیند می توانند وضعیت اقتصادی را تحلیل کنند واثرات آن را برزندگی شخصی خود دریابند. علاوه بر این توانمندی ارزش گذاری گزینه‌های مختلف تصمیم گیری را بدست می‌آورند و می‌توانند از میان گزینه‌های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کنند.  انتظار می رود بچه‌ها در پایان این مرحله بتوانند از نظر مدیریت مالی شخصی به استقلال دست یابند و تصمیم گیریهای مالی آگاهانه تری را بگیرند.