همکاری با مدارس و موسسات آموزشی

خدمات

ما در مدرسه نشا آماده ایم تا با ارائه تجربیات و خدمات در زمینه آموزش مهارت های قرن ۲۱ ام، گامی در جهت تقویت توانمندی های دانش آموزان ایرانی برداریم.

در این راستا آماده هرگونه تعامل و همکاری با مدارس و موسسات آموزشی معتبر در سرتاسر کشور هستیم. برخی از فرصت های همکاری عبارتند از:

  • همکاری در آموزش مربیان: ارائه سرفصل، محتوای آموزشی و انتقال تجربیات برای برگزاری دوره های آموزشی توسط کارکنان موسسه شما
  • ارائه نمایندگی و برگزاری دوره ها توسط مربیان آموزش دیده: برگزاری دوره های آموزش تقویت مهارت های قرن ۲۱ ام، در موسسه آموزشی شما توسط مربیان آموزش دیده و مورد تایید ما

ما برای آغاز همکاری آماده ایم

آموزش یک روند کند و زمان بر است. اگر هنوز برای آغاز همکاری با مدرسه نشا برای تقویت مهارت های مورد نیاز دانش آموزان تان برای قرن ۲۱ ام تردید دارید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

ما با برگزاری رایگان وبینار آموزشی آشنایی با سواد مالی، شما و والدین دانش آموزان تان را با اهمیت یکی از سوادهای مبنایی مهارت های ۱۶ گانه آشنا خواهیم کرد.