درباره ما

لوگو تاریک مدرسه نشا

درباره مدرسه یادگیرنده نشا|نوآوری و شکوفایی اندیشه

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که یادگیرنده در اینجا به چه معناست؟ و چرا در کنار مدرسه آورده شده است؟ یادگیرنده به این معنی است که تمام افراد این مدرسه در حال توسعه ظرفیت خود در مسیر رشد و تعالی هستند و اینجا، جایی است که الگوهای تازه فکر کردن پرورش می یابد و افراد پیوسته می‌آموزند که چگونه به همراه یکدیگر یاد بگیرند.

دلیل بوجود آمدن مدرسه نشا چیست؟

یکی از مشکلاتی که اکثر ما در سنین جوانی با آن مواجه هستیم این است که مهارتهای اجتماعی را نمی دانیم.انسان موجودی است اجتماعی ولی کدام یک از آموزشهایی که در مدرسه به ما داده شده است ما را در پرورش این خصیصه انسانی یاری می کند؟ آیا آموزشهای مدرسه به زندگی بهتر ما کمکی کرده‌اند؟ آیا آموزشهایی که به بچه‌های ما داده می‌شود آنها را برای دنیایی که در پیش رو داریم آماده می کند؟ متاسفانه آموزشهایی که در مدارس ارائه می‌شوند بر اساس نیاز نسل قبل برنامه ریزی شده است نه نیاز آینده.

در مدرسه نشا قرار است بچه‌ها را برای زندگی در دنیایی که مدام در حال تغییر است آماده کنیم.

اگر به اطراف خود نگاه کنیم می‌بینیم کم نیستند بچه‌هایی که وارد مدرسه می‌شوند و پروسه آموزش را طی می کنند و براساس سلایق، دیکته والدین و جامعه وارد دانشگاه می‌شوند و بعد از فارغ التحصیلی نمی‌دانند چه می‌خواهند تصور می‌کنند که باید برای موفقیت مدارک بیشتر گرفت به همین علت شروع می‌کنند به ادامه تحصیل و تا دکترا پیش می‌روند و بعد از مدرک دکترا تازه وارد بازار کار می‌شوند و اول ماجراست.
این مساله در حال حاضر در میان بسیاری از جوانان ما دیده می‌شود. اگر به مساله ریشه‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که بچه‌های ما با توانمندی خود آشنا نیستند. با وجود منابع زیادی که در کشور وجود دارد تعداد کمی از جوانان ما می‌توانند از آنها بهره برداری کنند. بسیاری از بچه‌های ما فرصتها را نمی‌بینند و نمی‌توانند خلاقانه نگاه کنند. من بواسطه تدریسهای متعددی که در مقاطع مختلف در این چند سال داشته‌ام می‌بینم که نگاه یک بچه دبستانی با یک بچه کلاس دهم و یازدهمی بسیار متفاوت است.
در سنین دبستان بچه‌ها خلاق و آماده آموزش و یادگیری هستند ولی وقتی به سن دبیرستان می‌رسند تنها منتظر هستند به آنها آموزشی در جهت موفقیت در کنکور داده شود. در کلاسهای تفکر سیستمی وقتی از آنها علت این امر را می‌پرسیدم اکثرا به خوشحال کردن پدرو مادر و حرف جامعه و اینکه بتوانند درآمدی داشته باشند اشاره می کردند.
اکثر بچه‌ها در سنین دبیرستان می‌گویند چرا به ما آموزش‌هایی داده نمی‌شود که به زندگی بهتر ما کمک کند آنها از اینکه برای دنیای واقعی آماده نشده‌اند ناراحت هستند.
مدرسه نشا برای این بوجود آمده است که بتواند به افراد، خانواده و بچه‌هایی کمک کند که می‌خواهند زندگی با کیفیت تری را تجربه کنند و به دنبال آن جامعه بهتری را بسازند.
ما در این مدرسه نه تنها می‌خواهیم به آموزش سواد مالی و تفکر اقتصادی بپردازیم بلکه می‌خواهیم دیدگاه جامع‌تری داشته باشیم و ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به این تفکر را نیز مورد توجه قرار دهیم. در اینجا هدف دادن اطلاعات نیست هدف کاربردی کردن اطلاعات در زندگی است.

چرا مدرسه نشا؟

وقتی کودکی را به دنیا می آوریم به عنوان پدر یا مادر تمام نگرانی ما این است که چه مهارتی به این کودک آموزش دهیم مدام در حال تحقیق و جستجو برای این هستیم که بهترینها را برای او فراهم آوریم و دغدغه ما اینست که برای او کم نگذاریم. کم کم این بچه بزرگ می‌شود و به سن مدرسه می‌رسد، در این مرحله مدام پیگیر درسهای او می‌شویم و او را از این کلاس به آن کلاس می بریم تا فرزندمان از بقیه هم سن وسالان خود عقب نماند و بتواند برای زندگی آینده آماده شود. ولی وقتی به وضعیت جامعه و جوانانی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده‌اند نگاه می‌کنیم نگران می‌شویم. چون در این سن آنها هنوز به والدین خود وابسته هستند و توانایی درست فکر کردن را ندارند و هنوز نمی‌توانند مسیر زندگی خود را انتخاب کنند. در حقیقت کلاسهایی که این جوانان تا این سن رفته‌اند باعث تغییر رفتار در آنها نشده و قدرت فکر کردن را در آنها پرورش نداده است. پس اگر بخواهیم همان راهی که والدین این جوانان رفته‌اند را طی کنیم نتیجه‌ای بهتر از این نخواهیم داشت و به هدفی که به دنبال آن هستیم نخواهیم رسید. مدرسه نشا به دنبال این است که مقداری از این دل نگرانی والدین بکاهد. به همین منظور این مدرسه دوره‌های مختلف سواد مالی را به منظور افزایش مهارت و تغییر نگرش کودکان شش سال است که برگزار می‌کند. والدین این کودکان به تفاوت نگاه ایجاد شده در فرزندان خود تاکید دارند و می‌گویند در نتیجه شرکت در این کلاسها بچه‌های آنها به دنیا و مسائل آن با دید بازتری نگاه می‌کنند و این امر باعث شده است مقداری از دل نگرانی والدین کاسته شود.

بیانیه چشم انداز

مدرسه یادگیرنده نشا( نوآوری و شکوفایی اندیشه) با استفاده از کیفیت عالی آموزشی خـود و توجه ویژه بـه جزییات بـرگـزاری و ارائـه آمـوزش‌هـا، سعی بر پیشرو بودن در امر آموزش مهارتهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دارد و همواره برای دستیابی به هدف توسعه و ارتقاء آموزش‌هـا و ارائـه یادگیری کاربردی در راستای کمک بـه آینده‌سـازان ایران بـرای خـلق آینده‌ای مـوفـق و بـا کیفیت در تـلاش اسـت. از مـهمترین اهـداف این مـوسـسه بهـبود اسـتانـداردهـای زنـدگی، سـاخـت تجـربـه لـذت بـخش پیشرفـت و ایجاد روحیه کسب و کار در نـوجـوانـان و کمک بـه خودشناسی بهتر آنان میباشد.

بیانیه ماموریت

ماموریت مدرسه یادگیرنده نشا(نوآوری و شکوفایی اندیشه) کمک به افراد دغدغه مندی است که به دنبال آینده‌ای روشـنتـر و زندگی بالنده‌تر می‌باشند . هدف غایی این مدرسه فراهم کردن بستر خودشکوفایی و خودآگاهی برای آنها است. برای دستیابی به این مهم، این مـوسـسه در تـلاش اسـت بـه عنـوان بـرتـرین و بـزرگتـرین موسسه آموزشی که به دنبال ایجاد تغییر مثبت در زندگی و آینده کودکان و نوجوانان این سرزمین می‌باشد، شناخته شود و جایگاه خـود را همواره با پیشرو بودن و نوآوری تثبیت نماید.