رایگان!

چگونه هوش مالی کودکان را افزایش دهیم

هوش مالی کودکان یا سواد مالی مبحثی است که بسیار این روزها مورد توجه قرار گرفته است. برای آموزش این…

رایگان!

کتاب آموزش سوادمالی برای کودکان

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

این کتاب توسط انتشارات بورس منتشر شده است و مخاطب آن والدین هستند.

30,000 تومان