در این نوشته به تاریخچه و تشریح مدل مهارت های قرن ۲۱ ام که توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ منتشر شد می پردازیم و ضمن معرفی این مهارت ها، توضیحاتی در مورد اهمیت هر یک از آنها ارائه می کنیم.

مهارت های قرن ۲۱ ام توسط چه کسی معرفی شده؟

مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ گزارشی را تحت عنوان چشم انداز جدید آموزش – رهاسازی ظرفیت های تکنولوژی، منتشر کرد.
این گزارش که با مشارکت میان مجمع و شرکت مشاوره مدیریتی بوستون (بی سی جی) تهیه شده است مهارت های ۱۶ گانه ای را معرفی کرده که هر فردی برای موفقیت در زندگی و شغل در قرن ۲۱ ام باید به آنها تسلط داشته باشد.
اینها مهارت هایی هستند که شکاف میان مهارت هایی که دانش آموزان در مدارس می آموزند و مهارت هایی که به آنها برای زندگی در دنیای پیچیده قرن ۲۱ ام نیاز دارند را پر می کنند.
این مدل به عنوان مبنایی برای آموزش موثر دانش آموزان با هدف توانمندسازی برای بر عهده گرفتن نقش های شغلی که در آینده در انتظار آنهاست، معرفی می گردد.

این مهارت های ۱۶ گانه حاصل مطالعات گسترده در میان حدود ۱۰۰ کشور بوده است.  این مطالعات نشان داده دانش آموزان در بسیاری از کشورها آموزش های مورد نیاز برای تقویت این مهارت ها را دریافت نمی کنند و بدین ترتیب شانس کمتری در موفقیت های شغلی در آینده خواهند داشت.

در پاسخ به این نیاز تکنولوژی راهکارهای متنوعی را برای تقویت این مهارت ها در اختیار گذاشته است.در این گزارش نویسندگان شرایط رسیدن به بالاترین ظرفیت استفاده از تکنولوژی را وقتی مهیا می دانند که در یک سیستم آموزشی ادغام شود . به این ترکیب در این گزارش حلقه بسته اطلاق می شود.

به عنوان مثال در یک کلاس درس تکنولوژی های آموزشی بایستی در یک حلقه ادغام شوند که شامل ارائه آموزش، ارزیابی مستمر، مداخلات و پیگیری مناسب نتایج و یادگیری انجام شده هستند.در این گزارش مجموعه ای از منابع و ابزارهای آموزشی و سازمانی که می توانند باعث تقویت سیستم آموزشی و پشتیبانی حلقه بسته شوند معرفی شده اند.

 

لیست مهارت های قرن ۲۱ ام

۱۶ مهارتی که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به عنوان مهارت های ضروری زندگی در قرن ۲۱ ام برشمرده می شوند، در سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱. سوادهای بنیادی

سوادهای بنیادی نشان می دهند که دانش آموز چگونه مهارت هایش را در کارهای روزمره اش به کار می گیرد. این مهارت ها به عنوان زیربنایی استفاده می شوند که دانش آموزان برای ساختن دیگر مهارت های پیچیده تر ولی به همان اندازه مهم، یعنی شایستگی ها و خصوصیات شخصیتی، از آن استفاده کنند.
اگرچه در کشور ما نسبت به سواد خواندن و نوشتن ، سواد ریاضی و سواد علمی توجه نسبتا کافی وجود دارد، ولی از لحاظ سایر سوادهای بنیادی، از جمله سواد فناوری اطلاعات، سواد مالی و سواد فرهنگی و شهروندی توجه کافی صورت نگرفته است.

۲. شایستگی ها

این دسته از مهارت ها توضیح می دهند که چگونه دانش آموز با چالش های پیچیده مواجه می شود. به عنوان مثال، تفکر انتقادی توانایی شناخت، تحلیل و ارزیابی موقعیت ها، ایده ها و اطلاعات برای پیدا کردن پاسخ هایی برای مشکلات است.
خلاقیت توانایی تصور و ابداع راه های جدید برای حل کردن مشکلات، پاسخ دادن به سوالات یا اظهار معنا از طریق به کارگیری، ترکیب یا استفاده متفاوت از دانش است. ارتباطات و تشریک مساعی کار کردن در هماهنگی با دیگران برای انتقال اطلاعات یا حل مسائل به صورت مشترک است.
شایستگی های مانند مواردی که گفته شد برای نیروی کار قرن ۲۱ ام که تونایی ارزیابی منتقدانه و انتقال دانش مانند کار کردن با یک تیم تبدیل به وضعیت عادی شده اند، ضروری هستند.

۳. خصوصیات شخصی

خصوصیات یا کیفیت های شخصی مهارت هایی هستند که تشریح می کنند چطور دانش آموزان بایستی با محیط در حال تغییرشان مواجه شوند. در بازارهایی که با سرعت در حال تغییر هستند خصوصیات شخصی مانند تداوم و انطباق پذیری زیربنای انعطاف پذیری های بیشتر و موفقیت در مقابل موانع خواهند بود. کنجکاوی و ابتکار به عنوان نقطه شروع کشف مفاهیم و ایده های جدید عمل می کنند. رهبری و آگاهی اجتماعی-فرهنگی، تعاملات سازنده با دیگران با روش های مناسب از لحاظ اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی را در بر می گیرد.

 

تعریف مهارت های ۱۶ گانه قرن ۲۱ ام:

سواد: توانایی خواندن ، فهمیدن و استفاده از زبان نوشتار
شمردن: توانایی استفاده از اعدا و دیگر نشانه ها برای فهم و و بیان روابط کمی
سواد علمی: توانایی استفاده از دانش و اصول علمی برای فهم محیط و آزمودن فرضیه ها
سواد مالی: توانایی فهم و به کارگیری مفاهیم و جنبه های عددی مسائل مالی در عمل
سواد فرهنگی و شهروندی: توانایی فهم، قدردانی،‌تحلیل و به کارگیری علوم انسانی
تفکر انتقادی/حل مساله: توانایی شناخت، تحلیل و ارزیابی موقعیت ها، ایده ها و اطلاعات برای پیدا کردن پاسخ هایی برای مشکلات است.
خلاقیت: توانایی تصور و ابداع راه های جدید برای حل کردن مشکلات، پاسخ دادن به سوالات یا اظهار معنا از طریق به کارگیری، ترکیب یا استفاده متفاوت از دانش است.
ارتباطات: توانایی گوش کردن، فهمیدن، انتقال دادن و زمینه سازی اطلاعات از طریق روش های کلامی، غیرکلامی، بصری و نوشتاری است.
همکاری: توانایی کار کردن در یک تیم برای یک هدف مشترک است که شامل توانایی پیشگیری و مدیریت تعارضات است.

کنجکاوی: توانایی و اشتیاق پرسیدن سوالات و نشان دادن ذهن باز و کنجکاوی است.
ابتکار: توانایی و اشتیاق به بر عهده گرفتن یک وظیف یا هدف جدید است.
دوام و ثبات: توانایی نگه داشتن علاقه و تلاش برای استقامت برای تکمیل یک وظیفه یا هدف است.
انطباق پذیری: توانایی تغییر برنامه ها،‌روش ها و نظرات و یا اهداف صورت دسترسی به اطلاعات جدید است.
رهبری: توانایی راهبری، هدایت و انگیزش موثر دیگران برای انجام اهداف مشترک است.
آگاهی اجتماعی فرهنگی: توانایی تعامل با دیگر مردم درچارچوب یک روش مناسب اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است.

چرا دانش آموزان باید به مهارت های قرن ۲۱ ام تسلط داشته باشند؟

موقعیت های شغلی در دنیای جدید به افرادی نیاز دارند که بتوانند به طور موثر با دیگران همکاری کنند، ارتباطات موثر برقرار کنند و بتوانند مسائلی که با آنها مواجه می شوند را حل کنند. این مهارت ها عموما از طریق آموزش اجتماعی – احساسی(SEL) توسعه می یابد.
با ترکیب این مهارتها با مهارت های سنتی، این شایستگی های اجتماعی و احساسی دانش آموزان را برای موفقیت در اقتصاد دیجیتالی در حال تکاملی که پیش رو داریم مجهز می کند.

 

هوش مالی یا هوش اقتصادی یا به عبارتی شم اقتصادی یکی از مفاهیمی است که اگر چه معنایی نزدیک به سواد مالی دارد ولی با آن متفاوت است. در این مطلب ضمن تعریف هوش مالی به تفاوت های این دو مفهوم می پردازیم.

 

هوش مالی چیست و چه نسبتی با سواد مالی دارد؟

هوش مالی به معنای جمع آوری اطلاعات در خصوص مسائل مالی یک موضوع مشخص است که با هدف درک طبیعت و قابلیت های آن موضوع و پیش بینی نتایج آن به کار می رود.

در واقع اگر سواد مالی را الفبای مسائل مالی بدانیم، هوش مالی شامل محاسبات ریاضی پیچیده تر است.
به عبارتی الفبا را می توان معادل ابر و ریاضیات پیچیده و محاسبات پیشرفته هوش مالی را باران دانست.
اگر ابری وجود نداشته باشد،‌بارانی هم در کار نیست.
به همین ترتیب اگر شما با سواد مالی آشنایی نداشته باشید نمی توانید از مزایای هوش مالی برای گرفتن بهترین تصمیمات و رسیدن به بهترین نتایج مالی استفاده کنید.

هوش مالی در نگاه رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار- پدر بی پول، داشتن هوش مالی را یکی از مولفه های افراد ثروتمند معرفی می کند. کیوساکی در این کتاب هوش مالی را اینگونه تعریف می کند:

هوش مالی عبارت است از مجموعه تشخیص، تصمیم و اقداماتی که یک فرد در جهت مدیریت مالی زندگی خود و کسب و کارش بکار می گیرد.

 

تقسیم بندی هوش مالی از نگاه رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی هوش مالی را در ۵ جنبه بیان می کند:

  1. کسب پول بیشتر
  2. حفاظت از پول
  3. بودجه بندی و برنامه ریزی برای پول
  4. اهرم کردن پول
  5. ارتقا آگاهی مالی

 

در واقع هوش مالی شاخصی است که نشان می دهد شما با پول چگونه رفتار می کنید. داشتن هوش مالی بالا لزوما به این معنی نیست که شما در سرمایه گذاری های تان فوق العاده عمل می کنید یا پیش بینی نمی کند که شما به عنوان یک میلیونر بازنشسته می شوید. معنی داشتن هوش مالی بالا این است که شما می توانید پول را مسئولانه مدیریت کنید. تصمیمات پولی هوشمندانه ای بگیرید و هزینه و پس اندازتان مطابق برنامه باشد.

 

چطور باید هوش مالی تان را تقویت کنید؟

افزایش هوش مالی یک فرآيند تدریجی است و در یک چشم بهم زدن اتفاق نمی افتد بلکه با ایجاد، استمرار و پایبندی اتفاق می افتد.  در این قسمت ۷ عادتی که برای تقویت هوش مالی، باید در خودتان تقویت کنید را به نقل از وبسایت نابغه سیاستگذاری به شما معرفی خواهیم کرد:

۱. در مورد مسائل مالی شخصی مطالعه کنید

خواندن کتاب هایی مثل پدر پولدار-پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی، میلیونر خودکار اثر دیوید باخ و دوباره سازی کامل پول اثر دیو رمزی می تواند قدم موثری در این مسیر باشد. متناسب با اهداف مالی تان کتاب هایی را انتخاب کنید و آنها را طالعه کنید.

۲. میزان ارزش خالص تان را دنبال کنید

اگر تمرکز شما صرفا برمقدار درآمدتان باشد، ممکن است فکر کنید درحال ثروتمند شدن هستید در حالی که واقعا اینگونه نیست. اگر امسال از سال پیش پول بیشتری در آوردید، ولی همه آن پول را مصرف کنید باعث ثروتمندتر شدن شما نمی شود.
دنبال کردن ارزش خالص، عبارتی که به معنی دارایی های شما منهای بدهی های شماست، درآمد شما را در معرض دید قرار می دهد. این کار به شما کمک می کند ببینید چطور بدهی های شما چطور در طول زمان تغییر می کنند و چطور پول تان را پس انداز می کنید. شما می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید و یا از اپلیکیشن های موجود برای این کار استفاده کنید.

۳. هزینه های تان را دنبال کنید

اگر آماده یک بیداری مالی هستید، شروع کنید و هزینه های تان را برای مدتی دنبال کنید. این عادت کمی زحمت عملی دارد ولی به شما نشان می دهد که پول تان در کجا مصرف می شود. شما می توانید خریدهای تان را به صورت دستی ثبت یا از نرم افزارهای به خصوصی برای این کار استفاده کنید.
انجام این کار باعث می شود بدانید که در واقع چقدر برای مسائلی همچون غذا، تفریح و سایر موارد هزینه ها مصرف کرده اید.

۴. با یک مشاور مالی/مالیاتی ملاقات کنید.

در شرایطی که شرایط مالی شما پیچیده تر می شود، ملاقات با یک مشاور مالی به شما کمک کند تا بتوانید سرمایه گذاری های بهتری انجام دهید و استراتژی های بهتری برای شرایط مبهم موجود در پیش بگیرید.
گفتگو با یک مشاور مالیاتی نیز به شما کمک می کند آنچه در انتظار شماست را بهتر بدانید و تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

۵. بر روی خود سرمایه گذاری کنید

برای شرکت در دوره های آموزشی و آموختن مهارت های جدید روی خودتان سرمایه گذاری کنید. ممکن است بخواهید یک مدرک جدید بگیرید تا بتوانید درآمد بالاتر و شغل بهتری پیدا کنید. گاهی اوقات بهترین سرمایه گذاری، گذاشتن پول در سهام یا اوراق قرضه نیست بلکه سرمایه گذاری روی توسعه شخصی خود می‌باشد.

۶. شبکه سازی

با ایجاد ارتباطات و شبکه سازی با افرادی که در حوزه تخصصی شما فعالیت می کنند، نبض صنعت تان را در دست بگیرید و با افراد ارزشمند ارتباط برقرار کنید. شاید هرگز نتوانید پیش بینی کنید که یک ارتباط جدید چه زمانی می تواند به یک چشم انداز جدید شغلی یا یک شراکت جدید منجر شود.

۷. روی چیزهایی متمرکز شوید که می توانید کنترل کنید.

گاهی اوقات زندگی غیرقابل مدیریت و غیرقابل پیش بینی می شود. حتی اگر همه کارهایی که می توانید با پول بکنید را یاد بگیرید نمی توانید همه رویدادهای بازار سهام یا قیمت طلا و ارز و مسکن را کنترل کنید. تمرکزتان را روی چیزهایی بگذارید که می توانید کنترل پذیر هستند.